SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Tìm hiểu những giá trị đa dạng sinh học phục vụ ngành khoa học Trái đất của tỉnh Phú Yên

Vùng đất, Con người Phú Yên - Đăng ngày: 31/12/2022

Đa dạng sinh học phong phú. Đa dạng sinh học (tính đa dạng động vật, thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai và đặc biệt là đa dạng sinh học ven biển Phú Yên với các hệ sinh thái cát ven biển, đầm phá, vụng biển, các rạn san hô quanh hệ thống các đảo các giống loài hải sinh rất phong phú).

+ Tại khu vực nghiên cứu ghi nhận 12 loài có trong sách đỏ Việt Nam, trong đó có một loài nằm trong hạng nguy cấp (EN) là Gụ lau (Sindora tonkinensis) và 11 loài nằm trong hạng sẽ nguy cấp (VU) là Thiên tuế lược (Cycas pectinata ), Thần linh lá quế (Kibatalia laurifolia), Ba gạc lá nhỏ (Rauvolfia micrantha), Thiết đinh lá bẹ (Markhamia stipulata), Qua lâu (Trichosanthes kirilowii), Dầu đọt tím (Dipterocarpus grandiflorus), Chò đen (Parashorea stellata), Gụ lau (Sindora tonkinensis),  Kha thụ nhiếm (Castanopsis hystrix), Thiên lý hương (Embelia parviflora), Xương cá (Canthium dicoccum) và Song mật (Calamus nambariensis).

+ Có 9 loài có trong sách đỏ Thế giới, trong đó ghi nhận 3 loài ở hạng đang nguy cấp Sữa trung bộ (Alstonia annamensis), Dầu đọt tím (Dipterocarpus grandiflorus), Xuyên mộc (Dacryodes rostrata) và 2 loài sẽ nguy cấp là Sao đen (Hopea odorata) và Thiên tuế lược (Cycas pectinata).

+ Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP được ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 về  quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy câp, quý, hiếm và thực thi các công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang giã nguy cấp ghi nhận 6 loài nằm trong phục lục IIA hạn chế khai thác, buôn bán vì mục đích thương mại là Gụ lau (Sindora tonkinensis), Túi thơ (Gastrochilus), Lan phương vĩ (Renanthera imschootiana), Kiến lô hội (Cymbidium aloifolium), Thiên tuế lược (Cycas pectinata) và Hoằng đằng (Fibraurea recisa).

+ Công tác bảo tồn ĐDSH có những ảnh hưởng nhất định đến di sản địa chất và các di sản khác. Nhìn chung, công tác bảo tồn ĐDSH đem lại những tác động tích cực, không đem lại tác động tiêu cực đối với phát triển các di sản nói chung. Trong đó, ảnh hưởng tích cực của công tác bảo tồn ĐDSH đối với các di sản tự nhiên sẽ rõ ràng hơn đối với di sản địa chất và di sản văn hóa. Bảo tồn ĐDSH cũng chính là bảo tồn các giá trị tự nhiên, phát huy các giá trị này để hướng đến vừa bảo tồn vừa phát triển CVĐCPY. 

+ Tại một số điểm di sản địa chất nổi bật như quần thể Hòn Yến, khu vực núi Nhạn, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ di sản, tạo cảnh quan đẹp, hướng đến phát triển du lịch bền vững, vừa bảo tồn, vừa phát triển cho khu vực CVĐCPY.

Quần thể danh thắng Hòn Yến - Phú Yên

+ Bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững nói chung và đối với khu vực nghiên cứu thì hoạt động này có ý nghĩa trong việc phát triển du lịch bền vững nói riêng. Một đề xuất được đưa ra là kết hợp các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học với các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường để phát huy các giá trị di sản địa chất và các di sản khác tại CVĐCPY.

+ Công tác bảo tồn đa dạng sinh học được triển khai rộng rãi tại CVĐCPY, bao gồm bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng như hệ sinh thái ven bờ, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rừng; bảo tồn các loài quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế như sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius Kurz), trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.), cà gai leo (Solanum procumbens Lour)…; công tác bảo tồn nguồn gen đặc hữu địa phương như nguồn gen lâm nghiệp, nguồn gen dược liệu, nguồn gen thủy sản và nguồn gen vật nuôi.

 Công viên địa chất Phú Yên là một công viên địa chất vừa có đất liền vừa có biển. Phú Yên có bờ biển dài với nhiều bãi biển rộng lớn, nước trong xanh, bờ cát mịn, trải dài gần 200km, khá đa dạng về chủng loại hải sản, có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên còn là địa phương có nhiều di tích, danh thắng về biển, đảo rất độc đáo và các lễ hội đặc sắc của ngư dân, tạo nên nét văn hóa riêng có, rất thuận lợi cho phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Phát triển kinh tế biển cũng là một lợi thế lớn của Công viên địa chất Phú Yên. 

Lê Vi


Các tin cùng chuyên mục:
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
  • Quảng bá tỉnh Phú Yên tại Pháp - Italia
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập