SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Giới thiệu tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc

Tin nước ngoài - Đăng ngày: 29/12/2021

            Ngày 14/10/2021, Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện Tây Hòa, Tuy An tổ chức cuộc họp làm việc với công ty Công ty CP Gyeonggi-do  thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) về việc triển khai và mở rộng thỏa thuận đã ký năm 2020 về hợp tác phát triển kinh tế xã hôi. Do đại dịch Covid-19 bùng phát ở Phú Yên từ tháng 6-9/2021, việc triển khai thủ tục và xây dựng các công trình sửa chữa trường học tại địa phương bị chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên với thiện chí của nhà tài trợ và quyết tâm của các địa phương, Công ty Cổ phần Geyonggi-do, Tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc Copion và Ủy ban nhân dân các huyện Tây Hòa, Tuy An thống nhất tái khởi động các hạng mục xây dựng và sửa chữa trường học trong cuối năm 2021 và quý I năm 2022, sớm đưa các công trình vào phục vụ học sinh trở lại trường học sau đại dịch. 

Công ty Cổ phần Gyeonggido và huyện Tây Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển năm 2020

Công ty Cổ phẩn Gyeonggi là một doanh nghiệp lớn đồng thời là đại diện của tỉnh Gyeonggi trong một số hoạt động hợp tác tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác với Phú Yên cũng là hoạt động cấp địa phương đầu tiên của Gyeonggi tại Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai địa phương. Trên đà mối quan hệ đang phát triển giữa hai địa phương, phù hợp với khuôn khổ quan hệ hai nước ngày càng mở rộng, các giao lưu về kinh tế, văn hóa, kết nối kinh doanh, thu hút viện trợ ODA giữa tỉnh Gyeonggi tới Phú Yên dự kiến sẽ được tăng cường. Các hoạt động này cũng nhằm giúp tỉnh Phú Yên thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeonggi nói riêng. Là tỉnh có quy mô diện tích, dân số và tiềm lực kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, với 130.000 công ty đang hoạt động và mong muốn mở rộng thì trường ở Việt Nam, tỉnh Gyenggi là một đối tác chiến lược quan trọng của tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. 

Lê Vi


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập