SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Sở Ngoại vụ PHú Yên và Hội hữu nghị Việt - Ấn tỉnh phối hợp làm tốt các hoạt động trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Hoạt động Sở Ngoại vụ - Đăng ngày: 31/12/2022

Triển khai nhiệm vụ lồng ghép hoạt động đối ngoại của các hội hữu nghị trong hoạt động đối ngoại Kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân, Ngày 18  tháng   07  năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ký ban hành Kế hoạch số 91  -KH/TU thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trong năm 2022, Hội hữu nghị Việt - Ấn tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động do Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu tổ chức. Hội đã tích cực tham gia các hoạt động với Ấn Độ như tham gia đoàn tỉnh Phú Yên dự Mít tinh kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ, đón tiếp các đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ về tổ chức Ngày Yoga, tham gia đoàn Đại sứ Ấn Độ về làm việc với Lãnh đạo tỉnh, tổ chức Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ. Hoạt động của Hội phát huy hiệu quả, góp phần triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, được cơ quan chuyên môn sở ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh đánh giá cao.

Hội hữu nghị Việt Ấn tỉnh Phú Yên thành lập năm ... Nòng cốt là các tình nguyện viên từ công ty KCP. Với hoạt động đối ngoại tích cực, Hội đã tham mưu cho Công ty KCP triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân. Năm 2019, cố Chủ tịch Công ty KCP đã được tặng Huân chương hữu nghị. Từ đó đến nay Hội tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động vinh doanh Hồ Chủ tịch ở nước ngoài, tham gia các hoạt động để công ty mẹ ở Ấn Độ tham gia các hoạt động của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở Ấn Độ. Các hoạt động này tiếp tục tạo nền tảng hoạt động hiệu quả giữa Sở Ngoại vụ và Hội hữu nghị Việt Ấn trong năm 2022, đóng góp cho công tác đối ngoại địa phương tỉnh Phú Yên và quảng bá hình ảnh Phú Yên với bạn bè Ấn Độ, hướng tới quan hệ ngày càng hiệu quả hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo giữa Phú Yên và Ấn Độ.  

Triển khai nhiệm vụ lồng ghép hoạt động đối ngoại của các hội hữu nghị trong hoạt động đối ngoại Kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân, Ngày 18  tháng   07  năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ký ban hành Kế hoạch số 91  -KH/TU thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trong năm 2022, Hội hữu nghị Việt - Ấn tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động do Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu tổ chức. Hội đã tích cực tham gia các hoạt động với Ấn Độ như tham gia đoàn tỉnh Phú Yên dự Mít tinh kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ, đón tiếp các đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ về tổ chức Ngày Yoga, tham gia đoàn Đại sứ Ấn Độ về làm việc với Lãnh đạo tỉnh, tổ chức Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ. Hoạt động của Hội phát huy hiệu quả, góp phần triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, được cơ quan chuyên môn sở ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh đánh giá cao.

Hội hữu nghị Việt Ấn tỉnh Phú Yên thành lập năm ... Nòng cốt là các tình nguyện viên từ công ty KCP. Với hoạt động đối ngoại tích cực, Hội đã tham mưu cho Công ty KCP triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân. Năm 2019, cố Chủ tịch Công ty KCP đã được tặng Huân chương hữu nghị. Từ đó đến nay Hội tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động vinh doanh Hồ Chủ tịch ở nước ngoài, tham gia các hoạt động để công ty mẹ ở Ấn Độ tham gia các hoạt động của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở Ấn Độ. Các hoạt động này tiếp tục tạo nền tảng hoạt động hiệu quả giữa Sở Ngoại vụ và Hội hữu nghị Việt Ấn trong năm 2022, đóng góp cho công tác đối ngoại địa phương tỉnh Phú Yên và quảng bá hình ảnh Phú Yên với bạn bè Ấn Độ, hướng tới quan hệ ngày càng hiệu quả hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo giữa Phú Yên và Ấn Độ. 

Hoàng Thịnh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
  • Quảng bá tỉnh Phú Yên tại Pháp - Italia
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập