SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 4, Bộ Ngoại giao

Hoạt động Sở Ngoại vụ - Đăng ngày: 31/12/2023

Ngày 29/12/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên (đơn vị Cụm trưởng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 4, Bộ Ngoại giao năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ; Lãnh đạo Văn phòng Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo của 10 đơn vị trong Cụm thi đua số 4.

Đ/c Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên – Cụm trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2023, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiền khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo địa phương, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 nổ lực thực hiện, triển khai kịp thời các phong trào thi đua và đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác đối ngoại. Một số kết quả đạt được: Tham mưu trình cho phép 612 đoàn với 4.313 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, cử 1619 đoàn với 3.963 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài; tham mưu tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ với các đối tác tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu/thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép ký kết mới 21 thỏa thuận cấp tỉnh, cấp sở ngành và địa phương; vận động, phối hợp tham mưu tiếp nhận 118 chương trình/dự án/khoản viện trợ mới với giá trị cam kết đạt 11.561.360  USD; chủ động tham mưu cho tỉnh tổ chức 108 hội nghị, hội thảo quốc tế; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ  tình hình biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thìn - Cục phó Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã tiến hành tham luận, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai  thực hiện các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời đại diện các tỉnh cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, những cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả trong phong trào thi đua; những khó khăn, vướng mắc kiến nghị Bộ Ngoại giao. Đại diện Lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác thi đua của các đơn vị và giải đáp một số vướng mắc kiến nghị của các địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bình xét đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu trong Cụm Thi đua số 4, đề nghị Bộ Ngoại giao tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Với thành tích đã đạt được trong năm 2023, Sở Ngoại tỉnh Đắk Lắk và Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai đã được Hội nghị bình xét, đề nghị Bộ Ngoại giao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023. Thực hiện cơ chế luân phiên của Cụm thi đua, tại Hội nghị các đơn vị trong Cụm đã thống nhất Sở Ngoại vụ Đăk Lăk là Cụm trưởng và bầu Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai là Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2024

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Thông qua Hội nghị tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại trong tình hình mới và mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ công tác đối ngoại giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Bộ Ngoại giao.

 

Thái Linh

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập