SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân Tình nguyện năm 2024

Hoạt động Sở Ngoại vụ - Đăng ngày: 31/12/2023

Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2023 và “Xuân tình nguyện” năm 2024, sáng ngày 21/12/2023, Chi đoàn Sở Ngoại vụ kết hợp với Chi đoàn Phòng PA01, PA02, PC02 tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình” tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên.

Đây là hoạt động thiết thực, chung tay góp một phần nhỏ nhưng ý nghĩa cho các bệnh nhân. Hoạt động ý nghĩa đã giúp cho đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực công tác, tạo môi trường giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Đoàn viên thanh niên phát cháo cho bệnh nhân Bệnh viện Sản Nhi

                                                      Cát My


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập