SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Tìm hiểu Công viên địa chất toàn cầu của Nhật Bản tham gia Mạng lưới công viên địa chất Châu Á – Thái Bình Dương

Ngoại giao văn hóa - Đăng ngày: 31/12/2022

            Công viên địa chất là kiểu công viên tự nhiên có di sản địa chất giúp mọi người tìm hiểu và tận hưởng lịch sử cũng như các hoạt động của trái đất. Công viên địa chất toàn cầu San'in Kaigan UNESCO đa dạng về địa hình và địa chất liên quan đến quá trình từ thời kỳ Nhật Bản còn là một phần thuộc lục địa châu Á đến ngày thành lập của đất nước này. Công viên địa chất cách các tỉnh Kyoto, Hyogo và Tottori khoảng 120 km về phía đông và phía tây, với nhiều tài sản địa lý và địa hình quý giá rải rác khắp khu vực. Công viên địa chất toàn cầu San'in Kaigan của UNESCO là nơi có nhiều địa điểm địa chất liên quan đến sự hình thành của Biển Nhật Bản, bao gồm các mỏm đá granit được hình thành khi Nhật Bản là một phần của lục địa châu Á (70 triệu năm trước), cũng như trầm tích và đá núi lửa tích tụ khi Nhật Bản tách khỏi châu Á (25 đến 15 triệu năm trước) để tạo thành Biển Nhật Bản, một quá trình địa chất vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay. Hang Genbudo, một trong những Vùng lõi chính, được quốc tế biết đến là nơi mà thuật ngữ đảo cực địa từ học Đệ tứ lần đầu tiên được đề xuất với đá bazan. Nó cũng chứa các đặc điểm địa lý, chẳng hạn như bờ biển kiểu ria, cồn cát, doi cát, núi lửa và thung lũng. Tất cả điều này giải thích quá trình hình thành của bối cảnh địa chất và cảnh quan ngày nay.

Vai trò chính của mạng lưới Công viên địa chất châu Á Thái Bình dương (APGN) là điều phối các hoạt động của GGN tại các khu vực của UNESCO ở Châu Á và Thái Bình Dương, là diễn đàn để trao đổi thông tin và hợp tác giữa các Công viên địa chất toàn cầu và các chuyên gia Công viên địa chất toàn cầu trong khu vực và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững trong các khu vực công viên địa chất. Tính đến tháng 10 năm 2020, APGN đã có 65 thành viên tổ chức (Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO) ở các quốc gia. Các hoạt động của Mạng lưới công viên địa chất khu vực bao gồm tổ chức các Hội nghị và Hội thảo về Công viên địa chất khu vực, các hoạt động nâng cao năng lực, các dự án, các hoạt động quảng bá và các ấn phẩm chung. Mỗi mạng lưới công viên địa chất tạo thành một Ủy ban điều phối, là cơ quan quản lý của Mạng lưới khu vực có một điều phối viên, hai phó điều phối viên và một Ủy ban cố vấn theo quy tắc hoạt động của Mạng lưới công viên địa chất khu vực.

Hoàng Thịnh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập