SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Phú Yên tham dự phiên toàn thể về Ngoại giao Kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 32

Ngoại giao kinh tế - Đăng ngày: 31/12/2023

Sáng 21/12, đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì  điểm cầu tỉnh Phú Yên tham dự Phiên toàn thể về Ngoại giao Kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. (Nguồn: baoquocte.vn)

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham dự tại điểm cầu Phú Yên. Phiên họp được trực tuyến đến 63 điểm cầu toàn quốc. Tại điểm cầu chính ở Hội trường Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cho biết Việt Nam tiếp tục thay đổi về ngoại giao kinh tế và nhấn mạnh: Công tác ngoại giao phải tham mưu kịp thời cho Đảng, Chính phủ; biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại; giải quyết được vấn đề toàn cầu, toàn dân; tạo ra môi trường hòa bình để huy động mọi nguồn lực; kết hợp nhuần nhuyễn ngoại giao kinh tế với văn hóa; chú trọng ngoại giao Nhân dân. Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục quyết liệt cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế. Ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính như xuất khẩu, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, cũng như các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo. Ngoại giao kinh tế kết quả cuối cùng là phải tạo ra được kế hoạch, dự án, sản phẩm, nâng cao được tiềm lực, vị thế của đất nước, đời sống của người dân. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tăng cường thể chế đường lối đối ngoại; đối ngoại phải có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện; kiểm điểm đánh giá, cụ thể hóa tốt đường lối; đa dạng hóa thị trường; đa dạng hóa sản phẩm; chủ động, tự lực, tự cường...

Quang cảnh tham dự hội nghị trực tuyến tại tỉnh Phú Yên

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cho biết từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Phiên họp cũng đã nghe tham luận của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại được ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; thảo luận sâu rộng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.

                                                      Cát My


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập