SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Phú Yên triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị

Lãnh sự, Người Việt Nam ở nước ngoài và Biên giới biển đảo - Đăng ngày: 29/12/2021

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đây là văn bản rât quan trọng, thể hiện phương châm nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đồng thời phản ánh sự lớn mạnh và những đóng góp ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước. Theo thống kê sơ bộ, cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài hiện trên 25.000 người, sinh sống trên 35 nước trên thế giới. Nước đông nhất là Mỹ khoảng 5.000 người, Úc khoảng 1.000 người, còn lại là Canada, Đức, Pháp, Bắc Âu và các nước khác. Những năm gần đây, cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài có nhiều người trẻ xuất sắc, có đóng góp ở nhiều lĩnh vực nhất là về khoa học kỹ thuật như giáo sư Phan Thành Nam (Đại học Ludwig Maximilianm- Munich, Đức) - nhà toán học Việt Nam đầu tiên được nhận toán học trẻ EMS của Hội Toán học châu Âu; Tiến sĩ Lê Ngọc Trẫm, làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

                          Giáo sư Phan Thành Nam cùng gia đình  - anh là nhà toán học Việt Nam đầu tiên được nhận toán học trẻ EMS của Hội Toán học châu Âu

         Số lượng kiều bào Phú Yên về thăm quê hương ngày càng tăng, cho đến nay là hơn 10.000 lượt người. Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh là thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tích cực vận động, kết nối bà con Kiều bào hướng về quê hương, chung tay, góp sức xây dựng đất nước và tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển. Quán triệt  Kết luận 12 của Bộ Chính trị, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục thực được đẩy mạnh về nội dung, đổi mới về hình thức nhằm góp phần thực hiện thật tốt chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Vi


Các tin cùng chuyên mục:
  • Giới Thiệu tổng quan Phú Yên 2024
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập