SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Tìm hiểu các qui định của Việt Nam về công tác Hành động bom mìn nhân đạo

Đối ngoại Việt Nam - Đăng ngày: 31/12/2022

Theo số liệu của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia VNMAC và Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trải qua nhiều năm  chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam nói chung cũng như tỉnh Phú Yên nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn và vật nổ. Theo số liệu thống kê, Phú Yên hiện có 110/110 xã phường thị trấn trên toàn tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với diện tích ô nhiễm chiếm hơn 20 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Vì vậy, việc triển khai công tác nâng cao năng lực rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các vùng ô nhiễm nặng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là một yêu cầu cấp bách của các địa phương nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, phục vụ triển khai các công trình đầu tư, hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội tỉnh và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương và cả nước.

Trong nỗ lực của các chính quyền địa phương giải quyết vấn đề này có nhiệm vụ khai thác hiệu quả nguồn hỗ trợ từ hợp tác quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Năm 2010, Chính phủ quyết định ban hành Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) giai đoạn 2010-2025. Mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội. Chương trình gồm các biện pháp trong các lĩnh vực: Quản lý và thực hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; Quản lý, huy động và sử dụng nguồn lực; Hợp tác quốc tế và quản lý tổ chức, cá nhân người nước ngoài; An sinh xã hội, điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn. Sau  hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình 504 đã phát huy hiệu quả tích cực với nhiều hoạt động và dự án triển khai ở các địa phương trong đó có các chương trình hợp tác hiệu quả với các đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế và Phi chính phủ nước ngoài.

 

Lê Vi


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập