SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên về công tác Đối ngoại nhân dân

Đối ngoại Phú Yên - Đăng ngày: 31/12/2022

     Ngày 18  tháng   07  năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ký ban hành Kế hoạch số 91  -KH/TU thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

     Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, triển khai sâu rộng và đạt những kết quả nhất định. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các hội, đoàn thể trong tỉnh được tích cực triển khai, có nhiều đổi mới, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều tâng lớp nhân dân. Dưới sự hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hôi thân nhân Việt Nam ở nước ngoài tỉnh hoạt động thường xuyên, kịp thời nắm bắt và quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát huy vai trò trong hoà bình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Phú Yên với các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp (Hội hữu nghị Việt Nam – Nga, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Cuba, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Hàn Quốc) từng bước được củng cố, hoạt động hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động đối ngoại, triển khai nhiều chương trình, dự án viện trợ nước ngoài, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đối ngoại cấp huyện có dấu hiệu khởi sắc với quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa thành phố Tuy Hòa và quận Seongdong, Hàn Quốc (đã bước sang năm thứ 6). Công tác đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao chính quyền của tỉnh đã góp phần mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Phú Yên với nhân dân các nước; qua đó quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè thế giới.

Mục đích:

     Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể, tổ chức nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong việc củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

      Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ trong đó Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ chủ động xây dựng, lồng ghép chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân với các chương trình, kế hoạch đối ngoại. Tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Phú Yên với các đối tác truyền thống như Savannakhet (Lào), Chungbuk (Hàn Quốc)…, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, trước hết là các nước trong khu vực, bạn bè truyền thống, một số nước lớn và các đối tác quan trọng khác. Không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế, thương mại, xúc tiến du lịch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh...Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội hữu nghị song phương trên địa bàn tỉnh. Chủ động nghiên cứu đề xuất thành lập mới các hội hữu nghị song phương và đa phương tại tỉnh để góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập