SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Trình mời người nước ngoài vào làm việc

Thủ tục hành chính - Đăng ngày: 26/12/2018

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, những năm qua hoạt động đón tiếp các cá nhân, tổ chức, đối tác, địa phương nước ngoài vào làm việc, học tập  ngày càng tăng lên. Đặc biệt sau giai đoạn đại dịch Covid-19, năm 2022 hoạt động này tăng cường trở lại và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Nắm bắt được nhu cầu này, từ ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 92/QĐ-UBND ban hành Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc.  là một thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ Phú Yên.

Thủ tục bao gồm:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ quan đơn vị có nhu cầu làm việc với đoàn khách nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

Bước 2:

- Trong 03 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ có công văn trình cơ quan cấp trên xem xét, ra quyết định;

- Trong trường hợp cần hỏi ý kiến các cơ quan liên quan:

+ 03 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Ngoại vụ có văn bản đến các cơ quan liên quan để xin ý kiến;

+ 12 ngày làm việc, các cơ quan liên quan có văn bản trả lời Sở Ngoại vụ;

+ 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của các cơ quan chức năng, Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu về việc tiếp nhận, cho phép người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Phú Yên.

Bước 3: 05 ngày làm việc, cơ quan cấp trên xem xét hồ sơ và có văn bản cho phép hoặc không cho phép mời người nước ngoài vào làm việc gửi Sở Ngoại vụ.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời người nước ngoài đến làm việc gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Ngoại vụ trong đó nêu rõ thông tin của khách: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, quốc tịch gốc và hiện nay, chức vụ hoặc nghề nghiệp, và nêu rõ mục đích của việc mời;

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, nội dung văn bản phải phù hợp với công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời khách;

- Bản sao trang hộ chiếu ghi thông tin nhân thân của người nước ngoài;

- Sơ yếu lý lịch của người nước ngoài (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng);

- Kế hoạch làm việc trong thời gian tại Phú Yên của người nước ngoài (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng);

- Nếu người nước ngoài xin duyệt nhân sự đã từng được mời vào làm việc thì phải có báo cáo đánh giá về quá trình hoạt động của người đó trước đây.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 8 đến 23 ngày làm việc (tùy trường hợp cụ thể)

e. Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Yên.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan phối hợp TTHC (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

h. Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý việc mời người nước ngoài vào làm việc.

i. Lệ phí: Không

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập