SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác - Đăng ngày: 21/05/2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 04/06/2018 ĐẾN NGÀY 10/06/2018

Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (04/06/2018) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (05/06/2018) Sáng 08:00 Dự Hội nghị thường kỳ tháng 5 Hội trường UBND tỉnh Giám đốc
Chiều        
Thứ 4 (06/06/2018) Sáng 09:00 Dự họp và làm việc với công ty Phát triển điện lực (J-Power) về tìm hiểu về khả năng đầu tư tại tỉnh Phòng họp Giao ban (UBND tỉnh) Giám đốc
Chiều        
Thứ 5 (07/06/2018) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (08/06/2018) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (09/06/2018) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (10/06/2018) Sáng        
Chiều      
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập