SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Công tác Đối ngoại Đảng? Tỉnh Phú Yên có triển khai nhiều hoạt động đối ngoại Đảng không?

Hỏi đáp - Đăng ngày: 31/12/2020

Chào bạn, Đối ngoại Đảng là thuật ngữ nói về các hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đến nay đã có  quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, trong đó có 65 đảng cầm quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam có tiếng nói, uy tín và vị thế quan rọng tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế. Những hoạt động đối ngoại tích cực của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, đồng thuận quốc tế của các lực lượng cộng sản, công nhân, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Đối ngoại Đảng chính thức ra đời năm 1949 cùng với việc thành lập Phòng Lào - Miên Trung ương, cơ quan tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương ngày nay. Đây là dấu mốc lịch sử, mở đầu trang sử vẻ vang của công tác đối ngoại đảng, từ đây, đối ngoại đảng chính thức trở thành một mũi nhọn đối ngoại mới, cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thế “kiềng 3 chân” vững chắc của mặt trận đối ngoại nước nhà. Bước vào thời kỳ mới, mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại Đảng đã phát huy vai trò tích cực trong xây dựng, phát triển đường lối đối ngoại qua các kỳ đại hội, tham mưu các quyết sách, đường lối, chính sách đối ngoại quan trọng; nhất là các quyết sách liên quan đến bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, hội nhập quốc tế.

Ở cấp địa phương, công tác đối ngoại Đảng do các Tỉnh/ Thành ủy tổ chức triển khai. Cơ quan đầu mối tham mưu giúp việc cho Tỉnh/Thành ủy về công tác đối ngoại Đảng ở địa phương là các cơ quan ngoại vụ địa phương. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, Sở Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diệncông tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tạiđịa phương theo các quy định của Đảng.

Ngọc Lan


Các tin cùng chuyên mục:
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
  • Quảng bá tỉnh Phú Yên tại Pháp - Italia
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập