SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Chính sách mới của Nhà nước và tỉnh Phú Yên với cộng đồng kiều bào

Hỏi đáp - Đăng ngày: 31/12/2020

Chào bạn, theo thống kê mới nhất, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Trong năm năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng và thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD; kiều hối trong 5 năm từ 2015 - 2019 đạt hơn 71 tỷ USD. Tính riêng tỉnh Phú Yên,  người Phú Yên ở nước ngoài có khoảng trên 25.000 người sinh sống ở 35 nước, nhiều nhất là ở Hoa Kỳ (khoảng 5000 người). Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Phú Yên được thành lập từ tháng 12/1994 là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, có nhiều hoạt động rất tích cực. Năm 2020, tỉnh Phú Yên vừa tiếp nhận 300 triệu đồng và hàng trăm nghìn thiết bị bình lọc nước của Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ gửi tặng trong đợt kiều bào khắp thế giới quyên ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong những năm tới, trước tình hình thế giới sẽ tiếp tục phức tạp, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển chiến lược mới, chính sách đối với kiều bào tiếp tục được cụ thể hóa theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; cụ thể:

 - Tăng cường hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại.

- Nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

- Tăng cường công tác thông tin tình hình trong nước tới kiều bào, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc; có các giải pháp cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài. 

Ngọc Thủy


Các tin cùng chuyên mục:
  • Giới Thiệu tổng quan Phú Yên 2024
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập