SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Tổ chức bộ máy

Giới thiệu - Đăng ngày: 10/05/2018

 

1. Văn phòng Sở

Chức năng: Văn phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; quy hoạch cán bộ; công chức, công tác tài chính kế toán; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cơ quan văn hóa, phòng cháy chữa cháy, công tác an ninh-quốc phòng và dân quân tự vệ.

2. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

            Chức năng: Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác lễ tân đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; công tác pháp chế; công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác ngoại vụ.

3.  Phòng Hợp tác quốc tế

Chức năng: Phòng Hợp tác quốc tế tham mưu về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế; thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Phú Yên với các đối tác, địa phương nước ngoài; công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân; công tác phi chính phủ nước ngoài; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; công tác  thông tin đối ngoại; công tác thanh tra.

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập