SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Tổ chức bộ máy

Giới thiệu - Đăng ngày: 10/05/2018

       Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên

        Địa chỉ: 07 Độc Lập, phường 6, Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.

        Điện thoại: (0257) 3 686 456

        Fax: (0257) 686 457

        Email: songoaivu@phuyen.gov.vn

        Lãnh đạo Sở:

                             

   

Ông Phạm Văn Bảy

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở

ĐT: 0257.3686458; DĐ: 0987 874 777 

Email: phamvanbay@phuyen.gov.vn

       

              

    Ông Trần Ngọc Hân 

   Phó Giám đốc sở

            SĐT: 0913 445 026

Email: tranngochan@phuyen.gov.vn

     

 

            Cơ cấu tổ chức

           a) Văn phòng Sở;

           Cơ cấu tổ chức: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, công chức và nhân viên.

b) Phòng Lãnh sự và Hợp tác quốc tế.

Cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Giới Thiệu tổng quan Phú Yên 2024
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập