SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Lời chào

Giới thiệu - Đăng ngày: 10/05/2018

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng. Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên www.songoaivu.phuyen.gov.vn là địa chỉ cung cấp thông tin đối ngoại của tỉnh Phú Yên và các hoạt động ngoại vụ địa phương, đồng thời là kênh trao đổi thông tin để thúc đẩy liên kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với đối tác nước ngoài. Thông qua trang thông tin của Sở Ngoại vụ bằng hai ngôn ngữ Việt- Anh, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên hy vọng là cầu nối thiết thực hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho cán bộ nhân dân và các cơ quan trong tỉnh về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; quảng bá tiềm năng phong phú của tỉnh Phú Yên; xúc tiến hợp tác quốc tế….
Mọi ý kiến, góp ý, cộng tác tin bài xin gửi về ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ: ngoaivuphuyen@gmail.com Ban biên tập rất mong được hợp tác!
Trân trọng cảm ơn!


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập