SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Giới thiệu chung

Giới thiệu - Đăng ngày: 10/05/2018

Ngày 12-9-2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở.
Dự lễ công bố có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Đại diện Bộ Ngoại giao có đồng chí Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh buổi lễ công bố Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ Tỉnh Phú Yên

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Lê Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự Đảng UBNDtỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
Tiếp đó, công bố Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên, kể từ ngày 01/8/2017 và Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/9/2017.

Đ/c Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà nhấn mạnh, việc thành lập Sở Ngoại vụ là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức và là bước phát triển mới trong công tác đối ngoại của tỉnh theo tinh thần “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Vì vậy, việc thành lập một cơ quan chuyên môn tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại trên cả 3 phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin đối ngoại, tích cực quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Phú Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới là hết sức cần thiết.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên. Trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Ngọc Thủy hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập